Sobotka | Mladějov | Troskovice |  Libošovice | Olešnice | Hrubá Skála |  Karlovice | Kacanovy | Ktová |  Vyskeř | Osek | Dobšín | Branžež | Kněžmost

OÚ - Členství obce

Členství obce


MIKROREGION ČESKÝ RÁJ sdružuje čtrnáct obcí v samém středu Českého ráje, v oblasti mezi městy Turnov, Rovensko a Sobotka. Na jejich území se však nacházejí významné kulturní i přírodní památky, které Český ráj symbolizují - hrady Kost a Trosky, zámek Hrubá Skála, Hruboskalské skalní město i malé skalní městečko Apolena a mnohé další.
Internetové stránky: www.craj.cz

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Vo-dohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí - je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury členských obcí. Hlavní náplní sdružení je správa vodohospodářské infrastruktury a investování získaných prostředků do rozvoje vodohospodářské infrastruktury členských obcí.
Internetové stránky: www.vhsturnov.cz

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ (SČR) je zájmovým sdru-žením měst, obcí a dalších právnických osob. Účelem sdružení je spolupráce členských obcí, měst a dalších právních subjektů na rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Tento region je jeden z 16 oficiálních turistických regionů České republiky, které byly vymezeny Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism. Společným cílem všech subjektů je vytvořit turisticky atraktivní oblast mezinárodního významu při zachování přírodních a kulturních hodnot a v souladu se zájmy místních obyvatel. Sdružení sehrává v rámci rozvoje území významnou koordinační činnost. V posledních letech bylo předmětem činnosti především vytvoření turistické nabídky a její efektivní marketingová podpora.
Internetové stránky: www.cresky-raj.info

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz